• Αγ.Γεωργίου & Πλάτωνος 1, Χαλάνδρι | τηλ: 2155109746, κιν: 6983513041

Στρατιωτικός Ιατρός Καρδιολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιμελητής Γεν.Νοσοκομείου Αεροπορίας 251ΓΝΑ

Υπηρεσίες

- Δοκιμασία κόπωσης
- Holter ρυθμού-πίεσης
- Triplex καρδιάς

Προτεινόμενα